Tắt debug hiển thị dòng cảnh báo cho WordPress

Chia sẻ

Debug cho WordPress là để người làm web phát hiện ra các lỗi khi viết plugin và giao diện theme. Khi bị lỗi không truy cập được web hoặc đang sử dụng mà thấy xuất hiện cảnh báo thì các bạn tắt debug đi nhé.

Đầu tiên các bạn vào Hosting mở tập tin wp-config.php lên và sửa đoạn sau.

define('WP_DEBUG', true);
sửa thành 
define('WP_DEBUG', false);

rồi lưu lại nhé.
true là bật chức năng phát hiện lỗi, false là tắt cảnh báo phát hiện lỗi.

Mặc định là false nếu muốn bật thì các bạn tìm dòng đó sửa thành true, còn không có thì thêm nguyên cái đó vào wp-config.php nhé.

Còn đây là full code debug lỗi:

 
// Enable WP_DEBUG mode
define( 'WP_DEBUG', true );

// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
@ini_set( 'display_errors', 0 );

// Use dev versions of core JS and CSS files (only needed if you are modifying these core files)
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );

back top