Lỗi bấm vào giỏ hàng nó cứ ra trang chủ

Chia sẻ

Lỗi bấm vào giỏ hàng nó cứ ra trang chủ là do bạn cài theme bị thiếu các trang như giỏ hàng, thanh toán nên bị như vậy, cách xử lý web click vào giỏ hàng hoặc thanh toán ko vào trang đó là tạo lại các trang woocommerce mặc định bằng cách bấm nút.

Hướng dẫn thêm các trang woocommerce mặc định.

Ở trang admin các bạn click Woocommerce -> Tình trạng -> Công cụ ->  ở Tạo các trang woocommerce mặc định bạn nhấn vào Tạo Trang. Như vậy là đã tạo được các trang giỏ hàng, thanh toán.Ok sau khi bạn bấm tạo trang thì nó đã tạo cho bạn các trang như giỏ hàng, thanh toán mặc định. Bây giờ bạn trở ra lại và f5 lại trang bấm vào giỏ hàng hoặc thanh toán nó sẽ load vào đúng trang mà bạn muốn.

back top