Hướng dẫn thêm nút liên hệ, zalo, messenger, bản đồ cho website WordPress

Chia sẻ

Hướng dẫn thêm nút liên hệ, zalo, messenger, bản đồ cho website WordPress. Thêm các nút để khách hàng liên hệ dễ dàng hơn, hỗ trợ nút liên hệ cho điện thoại mobile, máy tính kiểu dáng đẹp mắt.Các bạn vào Giao diện - Edit Theme - click file footer.php và thêm code vào bên trên </body>

Đoạn code:


<!-- Coppy nút liên hệ từ đây -->


<div class="chowordpress-nav"><ul><li><a href="https://www.google.com/maps/search/chowordpress/" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-heart"></i>Tìm đường</a></li><li><a href="https://zalo.me/0869627564" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-zalo-circle2"></i>Chat Zalo</a></li><li class="phone-mobile"> <a href="tel:0869627564" rel="nofollow" class="button"> <span class="phone_animation animation-shadow"> <i class="icon-phone-w" aria-hidden="true"></i> </span> <span class="btn_phone_txt">Gọi điện</span> </a> </li><li><a href="https://m.me/nhatnguyenweb" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-messenger"></i>Messenger</a></li><li><a href="sms:0938279155" class="chat_animation"> <i class="ticon-chat-sms" aria-hidden="true" title="Nhắn tin sms"></i> Nhắn tin SMS</a> </li><li class="phone-desktop"><a href="tel:0869627564" rel="nofollow"><i class="icon-phone-w"></i>Gọi điện</a></li></ul> </div>

<style>
.phone-mobile {display: none;}.chowordpress-nav {position: fixed;right: 13px;background: #fff;border-radius: 5px;width: auto;z-index: 150;bottom: 50px;padding: 10px 0;border: 1px solid #f2f2f2;}.chowordpress-nav ul {list-style: none;padding: 0;margin: 0;}.chowordpress-nav ul li {list-style: none!important;}.chowordpress-nav ul>li a {border:none;padding: 3px;display: block;border-radius: 5px;text-align: center;font-size: 10px;line-height: 15px;color: #515151;font-weight: 700;max-width: 72.19px;max-height: 54px;text-decoration: none;}.chowordpress-nav ul>li .chat_animation{display:none}.chowordpress-nav ul>li a i.ticon-heart {background: url(https://chowordpress.com/img/chiase/icon-map.png) no-repeat;background-size: contain;width: 36px;height: 36px;display: block;}.chowordpress-nav ul>li a i.ticon-zalo-circle2 {background: url(https://chowordpress.com/img/chiase/icon-zalo-circle.png) no-repeat;background-size: contain;width: 36px;height: 36px;display: block;}.chowordpress-nav li .button {background: transparent;}.chowordpress-nav ul>li a i.ticon-angle-up {background: url(https://chowordpress.com/img/chiase/icon-angle-up.png) no-repeat;background-size: contain;width: 36px;height: 36px;display: block;}.chowordpress-nav ul>li a i {width: 33px;height: 33px;display: block;margin: auto;}.chowordpress-nav ul li .button .btn_phone_txt {position: relative;top:35px;font-size: 10px;font-weight: bold;text-transform: none;}.chowordpress-nav ul li .button .phone_animation i {display: inline-block;width: 27px;font-size: 26px;margin-top: 12px;}.chowordpress-nav ul>li a.chat_animation svg {margin: -13px 0 -20px;}.chowordpress-nav ul>li a i.ticon-messenger {background: url(https://chowordpress.com/img/chiase/icon-messenger.png) no-repeat;background-size: contain;width: 36px;height: 36px;display: block;}.chowordpress-nav ul li .button .phone_animation i {display: inline-block;width: 27px;font-size: 26px;margin-top: 12px;}.chowordpress-nav ul>li a i.ticon-chat-sms {background: url(https://chowordpress.com/img/chiase/icon-mobile-sms.png) no-repeat;background-size: contain;width: 38px;height: 36px;display: block;}.chowordpress-nav ul>li a i.icon-phone-w {background: url(https://chowordpress.com/img/chiase/icon-phone.png)no-repeat;background-size: contain;}.chowordpress-nav ul li .button .btn_phone_txt {position: relative;}@media only screen and (max-width: 1000px){.chowordpress-nav li .chat_animation{display:block !Important}.chowordpress-nav li .button .phone_animation {box-shadow: none;position: absolute;top: -16px;left: 50%;transform: translate(-50%,0);width: 50px;height: 50px;border-radius: 100%;background: #6cb917;line-height: 15px;border: 2px solid white;}.animation-phone:after {width: 100%;height: 100%;position: absolute;border-radius: 100%;content: "";top: 0;left: 0;box-shadow: 0 0 10px #17c132, 0 0 10px #17c132;animation: phone-animation 1.2s 0.5s infinite;}.chowordpress-nav ul>li a{padding:0;margin:0 auto}.chowordpress-nav {background: white;width: 100%;border-radius:0;color: #fff;height: 60px;line-height: 50px;position: fixed;bottom: 0;left: 0;z-index: 999;padding: 5px;margin: 0;box-shadow: 0 4px 10px 0 #000;}.chowordpress-nav li {float: left;width: 20%;list-style: none;height: 50px;}.phone-mobile{display:block !important}.phone-desktop{display: none;}}
</style>

Video Hướng dẫn Thiết Kế Website WordPress

Chợ WordPress chuyên bán Theme, Plugin cho WordPress uy tín số 1, mình sẽ làm thêm video nhiều hơn để hướng dẫn ae về tất cả mọi thứ liên quan đến WordPress, hy vọng a e ủng hộ mình, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình ạ, Cảm ơn a e.

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bán Hàng Chuyên Nghiệp Chuẩn SEO A-Z với Flatsome
Hướng dẫn thiết kế Website WordPress Chuẩn SEO với Elementor Pro

back top